Küpsiste kasutamise eeskiri

Viimati uuendatud: 9. veebruaril 2021

Küpsiste kasutamise eeskirjas selgitatakse, mis on küpsised ning kuidas neid kasutame. Lugege see eeskiri läbi, et saaksite aru, milliseid küpsiseid me kasutame, millist teavet küpsiste abil kogume ja kuidas seda teavet kasutatakse.

Küpsised ei hõlma tavaliselt teie isiku tuvastamist võimaldavat teavet, ent isikuandmed, mida teie kohta säilitame, võivad olla seotud küpsistesse salvestatud ja nende kaudu saadava teabega. Täpsemat teavet selle kohta, kuidas isikuandmeid kasutame ja säilitame ning nende turvalisuse tagame, leiate meie isikuandmete puutumatuse eeskirjast.

Me ei säilita kasutatavates küpsistes delikaatseid isikuandmeid, mida kasutame, näiteks e-posti aadresse, kontode salasõnu jms.

Tõlgendamine ja mõisted

Tõlgendamine

Mõisteid kasutatakse käesolevas eeskirjas alltoodud tähendustes. Järgmistel mõistetel on sama tähendus sõltumata sellest, kas neid kasutatakse ainsuses või mitmuses.

Mõisted

Käesolevas küpsiste kasutamise eeskirjas kasutatud mõisted:

·   Ettevõte (edaspidi küpsiste kasutamise eeskirjas „ettevõte“ või „meie“) on OÜ Respiray aadressiga Mõisa 4, Tallinn, 13522.

·   Küpsised on väikesed veebilehe poolt teie arvutisse, mobiilseadmesse või mõnda muusse seadmesse paigaldatavad failid, milles on muuhulgas salvestatud teie vastava veebilehe kasutamise ajalugu.

·   Veebileht on Respiray veebileht, mille leiate aadressilt www.respiray.com

·   „Teie“ tähendab meie veebilehte avavat või seda kasutavat isikut või ettevõtet või mis tahes teist juriidilist isikut, mille nimel isik veebilehe avab või seda kasutab.

Küpsiste kasutamine

Küpsised, mida kasutame

Küpsised jagunevad püsi- ja seansiküpsisteks. Püsiküpsised jäävad teie arvutisse või mobiilseadmesse ka pärast väljalogimist, seansiküpsised aga kustutatakse kohe, kui veebilehitseja sulgete.

Kasutame nii seansi- kui püsiküpsiseid alltoodud eesmärkidel:

Vajalikud/olulised küpsised

Tüüp: seansiküpsised

Haldur: meie

Eesmärk: need küpsised on vajalikud selleks, et osutada teile veebilehe kaudu pakutavaid teenuseid ning võimaldada teil kasutada veebilehe teatud funktsioone. Need aitavad kasutajaid autentida ning vältida kasutajakontode kasutamist pettuse eesmärgil. Ilma nende teenusteta ei ole võimalik teie soovitud teenuseid osutada ning me kasutame neid küpsiseid vaid teile teenuste osutamiseks.

Küpsiste kasutamise eeskiri / küpsiste kasutamisega nõustumise teade

Tüüp: püsiküpsised

Haldur: meie

Eesmärk: nende küpsiste abil tehakse kindlaks, kas kasutajad on nõustunud veebilehel küpsiste kasutamisega.

Funktsionaalsed küpsised

Tüüp: püsiküpsised

Haldur: meie

Eesmärk: need küpsised võimaldavad meil jätta meelde, missuguseid valikuid veebilehte kasutades teete, näiteks teie sisselogimise andmed ja eelistatud keel. Nende küpsiste eesmärk on tagada teile isiklikum kogemus ning säästa teie aega, sest te ei pea tänu nendele iga kord veebilehte kasutades oma eelistusi uuesti täpsustama.

Jälgimis- ja toimivusküpsised

Tüüp: püsiküpsised

Haldur: kolmandad isikud

Eesmärk: neid küpsiseid kasutatakse veebilehe ja veebilehe kasutuse andmete jälgimiseks. Nende küpsiste kaudu kogutud andmed võivad aidata otseselt või kaudselt teie isiku tuvastada. See on võimalik, kuna kogutavad andmed on tavaliselt seotud pseudonüümitud identifikaatoriga, mis on seotud seadmega, mida kasutate veebilehe avamiseks. Võime neid küpsiseid kasutada ka uute lehtede või veebilehe uute omaduste või funktsioonide katsetamiseks, et näha, kuidas kasutajad nendele reageerivad.

Sihtimis- ja reklaamiküpsised

Tüüp: püsiküpsised

Haldur: kolmandad isikud

Eesmärk: need küpsised jälgivad teie veebilehitsemise harjumusi, et saaksime teile kuvada teile tõenäolisemalt huvi pakkuvaid reklaame. Need küpsised kasutavad teie veebilehitsemise ajaloo andmeid teie määramiseks ühte rühma teiste samalaadsete huvidega kasutajatega. Kolmandatest isikutest reklaamijad saavad selle teabe alusel ja meie loal paigaldada küpsiseid, mis võimaldavad neil kuvada teile vastavate kolmandate isikute veebilehtede külastamisel reklaame, mis vastavad meie hinnangul teie huvidele.

Sotsiaalmeediaküpsised

Tüüp: püsiküpsised

Haldur: kolmandad isikud

Eesmärk: võime lisaks meie oma küpsistele kasutada ka mitmesuguseid kolmandate isikute pluginaid sellistest sotsiaalmeediavõrgustikest nagu Facebook, Instagram, Twitter ja Google+, et edastada statistilisi andmeid veebilehe kasutamise kohta ning pakkuda sotsiaalmeediafunktsioone. Sellised kolmandate isikute pluginad võivad hõlmata küpsiseid. Nende sotsiaalmeediaküpsiste kasutus ei ole meie kontrolli all. Palun tutvuge nende küpsiste kohta teabe saamiseks asjaomase sotsiaalmeediavõrgustiku veebilehe isikuandmete puutumatuse eeskirjaga.

Teie küpsiste kasutamisega seotud valikuvõimalused

Kui eelistate veebilehel küpsiste kasutamisest loobuda, peate esmalt oma veebilehitsejas küpsiste kasutamise välja lülitama ning seejärel kustutama oma veebilehitsejasse salvestatud vastava veebilehega seotud küpsised. Seda küpsiste kasutamisest loobumise võimalust saab kasutada igal ajal.

Kui te ei ole meie küpsiste kasutamisega nõus, võib teil veebilehe kasutamisel esineda ebamugavusi ning kõik funktsioonid ei pruugi nõuetekohaselt toimida.

Kui soovite küpsised kustutada või anda oma veebilehitsejale korralduse küpsiste kustutamiseks või nende kasutamise keelamiseks, tutvuge palun oma veebilehitseja abilehtedega.

Veebilehitseja Chrome kohta teabe saamiseks külastage Google’i veebilehte: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Veebilehitseja Internet Explorer kohta leiate teavet Microsofti veebilehelt: http://support.microsoft.com/kb/278835

Veebilehitseja Firefox kohta teabe saamiseks külastage Mozilla veebilehte: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Veebilehitseja Safari kohta teabe saamiseks külastage Apple’i veebilehte: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Kui kasutate mõnda teist veebilehitsejat, külastage vastava veebilehitseja ametlikku veebilehte.

Täiendav teave küpsiste kohta

Täpsemat teavet küpsiste kohta leiate siit: TermsFeedi teave küpsiste kohta.

Kontaktandmed

Kui teil on küpsiste kasutamise eeskirja kohta küsimusi,

saatke meile e-kiri: info@respiray.com või külastage meie veebilehte: www.respiray.com/contact